زندگی باور می خواهدآن هم ازجنس امید که اگر سختی راه به تو سیلی زد، یک امید از ته قلبت به تو گوید:که خدا هست هنوز
X
تبلیغات
رایتل

زندگی آفتابی
 
لینک دوستان

هوسات مع ابوذیه

عبر دمعی ابغیابک للسفینه@

و ابد ما راح حبک لسه فینه@

نصبته اشراع کلبی للسفینه@

لان حبک بحر مجبل علیه@

یعین الله الگلب صابر ولامال__

وعله دربک یضل ثابت ولامال 

 بکنوزالارض مابدلک ولامال___

اخوی انته و  تظل غالی علیه

 الخوه عندی اشگدعزیزه واشکر الیعرف قدرها.                   

روحی نهلانه علیک امکصره العبره ابصدرها.

مهرت الخوه اصیله امچبشه وخالی ضهرها.

خیال اترید ایفر بیها

 مالک بلوفه معشارعشره

 اوماترهم بعد ویاک عشره

تبت منک اوعندی اسباب عشره

وحسبهن الک بثنین ایدیه

 وصل فضلک یراعی الزود ودیت٠

 ابمرسولک حنان اوشرف ودیت .

     گبلک هم کثیره احباب ودیت.

    مثلک  بلو فه  ما  حصل لیه.

خل اسمک علم منشور بحدود اشرف عالی

 وخل حنضل اهل نخواک بریاگی یضل حالی

تدری اشگالت العگال شاجورالیضل خالی

<مایحله ابعین التفاگه>

 شجاک شغیرک منی ودارک ..

 بگلبی منزلک ثابت ودارک

.. ابخت کلمن حچه ابراسک ودارک

.. أفصلک لو ثبت حگک علیه .

 دلیلی اشواق من حبک وردبیه/

جوابک من وصل لیه وردبیه/

عطرجنه مسج عنبر وردبیه/ 

سعاده مطرت الدنیاعلیه/

وحک الحمد ولتوحید واشهد

فهیم انته اوکلامک عسل واشهد

بس طیبات اشوفن بیک واشهد

وفى او عندک عله الصاحب حمیه

 اشوکت یا لیل تاخذنه لهنه

-المصایب والدهر عنهم لهنه

-لو ندری عذاب احنه لهنه

-نموت ولا نحملهم اذیه.

 ذریت الربع مرات مامنهم بقت ذره ،

سرک بالگلب مدفون وارید احچی إلک سره

مامثلک یصح صاحب واکیدالجابتک حره

      ( والحره اتخلف غیراوی  )

 خل اسمک علم منشور بحدود اشرف عالی

وخل حنضل اهل نخواک بریاگی یضل حالی

تدری اشگالت العگال شاجورالیضل خالی

<مایحله ابعین التفاگه>

 شجاک شغیرک منی ودارک ..

 بگلبی منزلک ثابت ودارک ..

 ابخت کلمن حچه ابراسک ودارک ..

 أفصلک لو ثبت حگک علیه .

دلیلی اشواق من حبک وردبیه/

جوابک من وصل لیه وردبیه/

عطرجنه مسج عنبر وردبیه/

 سعاده مطرت الدنیاعلیه/  

[ 1390/03/12 ] [ 18:48 ] [ ابوعدنان ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

آمار سایت
تعداد بازدید ها: 159133